آواکس به تهش رسید...! (بعدش چی؟!)

آواکس به تهش رسید...! (بعدش چی؟!)
  • 15:02 1401-02-22
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
به دنبال انتظارات اخیر ما از رکود بیشتر بازار، آواکس نیز به انتهای کانال خود رسید و شاهد واکنش نه چندان مطلوب اولیه بودیم. پیش بینی می شود با توجه به جذب نقدینگی و افزایش حجم معاملات روزانه و در صورت تکمیل اصلاح بازار (که قطعی نیست!) شاهد رشد خوبی از این ارز باشیم.
تگ ها