ایده #آواکس

ایده #آواکس
  • 15:02 1401-02-22
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
منطقه پشتیبانی 1) 49 دلار +/- 2) 29 دلار +/- منطقه مقاومت 1) 61 دلار 2) 65 دلار 3) 69 دلار 4) 73 دلار 5) 81 دلار
تگ ها