نمای بلند آواکس

نمای بلند آواکس
  • 15:02 1401-02-22
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
فرصتی عالی برای شروع انباشت آواکس برای بلند مدت. قیمت به یک منطقه پشتیبانی بزرگ (بلوک سفارش صورتی) و تطابق کامل با سطح 0.5 Fib. #ساده نگه دار
تگ ها