COMPUSDT | کانال موازی

COMPUSDT | کانال موازی
  • 06:07 1401-07-22
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

COMPUSDT پس از تعریف یک تاپ در حدود 70. عمل قیمت معامله در یک کانال موازی نزولی است. پشتیبانی فوری در 38% فیب نهفته است، جایی که ما شاهد جهش خوبی نیز بودیم. سطوح خود را بر این اساس معامله کنید.

در مورد کومپوند بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال کومپوند با قیمت 54 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی COMP، قیمت کومپوند ، تحلیل کومپوند و اخبار کومپوند را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.