CRO - 4H Reversal

CRO - 4H Reversal
  • 04:06 1401-06-31
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

قیمت CRO اکنون در بالای کانال است که می تواند مقاومت قوی باشد. همانطور که می بینید، یک شمع بلند در انتهای دوره گاو نر وجود دارد، به طوری که می تواند یک شکاف خستگی باشد. روند قیمت سه بار توسط این الگو در این کانال معکوس شده است.

در مورد Cronos بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال Cronos با قیمت 0 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی CRO، قیمت Cronos ، تحلیل Cronos و اخبار Cronos را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.