ETH 1D

ETH 1D
  • 13:11 1400-11-21
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
اتریوم پشتیبانی قوی در مرز پایینی یک گوه در حال سقوط پیدا کرد. من انتظار دارم که قیمت به مرز بالایی گوه بازگردد. سناریوی نزولی نشان داده شده است. سطوح حمایت و مقاومت حجم و فیبو نشان داده شده است.
تگ ها