پیش بینی ETH USD

پیش بینی ETH USD
  • 13:11 1400-11-21
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
در اینجا به روز رسانی برای ETH USD است. به دلیل VOLUME و CANDLES برای موقعیت های طولانی خوب به نظر نمی رسد. بنابراین خطوط روند را تماشا کنید و آگاه باشید. ما هنوز بی طرف هستیم، اما خرس ها می توانند نزدیک باشند.
تگ ها