NEARUSDT

NEARUSDT
  • 02:01 1402-01-19
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

NEARUSDT را بخرید ممکن است شاهد رالی بزرگی در این سکه باشیم. حداکثر lev: 3 ریسک خود را مدیریت کنید...

در مورد نییر بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال نییر با قیمت 2 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی NEAR، قیمت نییر ، تحلیل نییر و اخبار نییر را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.