nearusdt

nearusdt
  • 20:01 1401-01-28
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

اگه فارسی نمیفهمی متن زیر کافی است! اگر پشتیبانی پویا و استاتیک شکسته شود، الگوی سر و شانه فعال می شود TP1: 12.6 TP2: 12 (که کافی است) اگر TP2 خراب باشد، TP3 فعال می شود TP3: 10

در مورد نییر بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال نییر با قیمت 2 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی NEAR، قیمت نییر ، تحلیل نییر و اخبار نییر را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.