ADAUSDT کوتاه

ADAUSDT کوتاه
  • 18:05 1401-05-05
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

بازه زمانی: 4 ساعت نماد: ADAUSDT ورودی: 0.4670 TP: 0.4295 SL: 0.4914 تعصب: کوتاه این جفت فرصت فروش کوتاه مدتی را نشان می دهد. یک الگوی کوتاه مدت دوتایی نیز قابل مشاهده است که تأیید می کند که فرصت فروش فعلی ممکن است ادامه یابد.

در مورد کاردانو بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال کاردانو با قیمت 0 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ADA، قیمت کاردانو ، تحلیل کاردانو و اخبار کاردانو را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.