اخبار گالا

گالا در سال 2023 72 درصد سقوط می کند

گالا، توکن اصلی بازی‌های گالا، از اوایل سپتامبر 2023 تحت فشار فروش بسیار زیادی قرار داشت. ردیاب‌ها نشان می‌دهند که این توکن نسبت به اوج...

ادامه خبر